Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suncomet Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 E
00100 Helsinki
Y-tunnus: 3170518-5, alv.rek.
asiakaspalvelu (at) suncomet.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suncomet Oy
Marja Salomaa
marja (at) suncomet.fi

Voimaantulo

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt, että Suncomet käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterin nimi

Suncometin asiakastietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään :

 • asiakassuhteiden hoitoon
 • luotonvalvontaan
 • muiden viranomais- tai vastaavien rekisterien tietojen hoitoon
 • asiakaspalvelussa olevan asiakkaan palvelemiseksi


Kerättävät henkilö- ja tunnistetiedot ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä, toimittamisessa ja asiakaspalvelussa sekä mahdollisten ongelmien ja tietoturvaloukkauksien selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö


Suncometin asiakastietorekisteri sisältää seuraavia asiakkaan toimittamia henkilötietoja :

 • asiakkaan laskutusosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
 • asiakkaan y-tunnus
 • asiakkaan henkilöturvatunnus
 • asiakashistoria
 • ip-osoite (palvelun / palvelimen käyttäjä)
 • asiakkaan ilmoittamat tai asiakaspalveluun yhteydessä olleet käyttäjät ja niiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet sekä ip-osoitteet


Tietolähteet

Suncometin asiakasrekisterin tietolähteitä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä muodostuneet tiedot tai sähköpostitse esille tulleet tiedot.

Muualta hankittavat tiedot ja niiden käsittelyn peruste :

 • YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) : Asiakkaan Y-tunnus ja yhteystiedot. Peruste : asiakassuhteen hoito.
 • Patentti ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri : Asiakkaan rekisterinumero ja yhteystiedot. Peruste : asiakassuhteen hoito.
 • Suomen Asiakastieto Oy : Asiakkaan yhteystiedot sekä luottotiedot. Peruste : Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen sekä perinnän suunnittelu (luotonvalvonta).
 • Kansainväliset ja kansalliset verkkotunnusrekisterit : Verkkotunnusten Whois-tiedot. Peruste: asiakassuhteen hoito.

       
Lisäksi :

 • Suncomet toimii henkilötietojen käsittelijänä fi-verkkotunnusten osalta Viestintäviraston lukuun.
 • Suncomet toimii henkilötietojen käsittelijänä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämässä asiakastietorekisterissä.Tietojen luovutus

Suncometin asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille ainoastaan lain edellyttämissä rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus


Rekisterin tiedot ovat suojattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaan kuuluvilla henkilöillä ja rekisterin tietojen käsittelystä jää lokimerkintä. Rekisterin tietojen käsittely on rajattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.

Lisäksi kaikkia rekisterin tietoja välittävät järjestelmät on suojattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.

Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytys


Säilytämme kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kun niiden käsittelemiselle on olemassa tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämä peruste.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisen arvioinnin päätteeksi.

Vakuutukset

Rekisterinpitäjä on vakuuttanut käytetyt sähköiset varmenteet tietoturvaloukkauksen varalta sekä toimintansa tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen vahingonkorvausvastuun varalta.

 
Lisätietoja
 

Lisätiedot teknisistä ja organisatorista toimenpiteistä tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi on saatavissa sähköpostitse asiakaspalvelu (at) suncomet.fi osoitteesta.