Webhotellit   Domainit   Palvelimet   Tiedotteet   Asiakaspalvelu   Chat

Oman palvelimen hyödyt verrattuina muihin ratkaisuihin

Hinta-laatusuhde

Omalla palvelimella on monia hyötyjä verrattuina muihin ratkaisuihin (webhotelli tai virtuaalipalvelin), joita käymme lyhyesti tässä läpi.

Tehokkuus

Oma yksityinen palvelin on täysin eristetty fyysisesti muista käyttäjistä. Näin ollen omalla palvelimella vaikuttaa ainoastaan omat toimet eikä muiden käyttäjien toiminta hidasta palvelimen toimintaa millään tavoin. Lisäksi oma palvelin voidaan optimoida juuri omiin tarpeisiin, jolloin tehokkuus lisääntyy entisestään. Kun käytössä on vain omien tarpeiden mukaiset sovellukset, niin tehokkuus on täysin omaa luokkaansa.

Webhotelli- ja virtuaalipalvelin-palveluissa on aina muiden käyttäjien mahdollista vaikuttaa palvelimen toimintaan ja jopa häiritä sitä. Vaikka muiden käyttäjien vaikutusta pyritään estämään monin keinoin, niin täysin sitä ei voi sulkea pois ilman käyttäjien erottamista fyysisellä tasolla. Ainoastaan omalla palvelimella muut käyttäjät voidaan sulkea pois fyysisellä tasolla. Muut käyttäjät väistämättä hidastaa palvelun toimintaa verkon tai prosessien tasolla. Eri käyttäjien toimien "jonotus" aiheuttaa aina palvelun hidastumista. Tätä ongelmaa ei ole omalla yksityisellä palvelimella. Lisäksi virtuaalipalvelimilla ja webhotellipaketeissa verkko on jaettu käyttäjien kesken. Omalla yksityisellä palvelimella koko verkon nopeus on täysin omassa käytössä.

Oma yksityinen palvelin on tehokkuudeltaan ylivoimainen verrattuna muihin ratkaisuihin.

Toimintavarmuus

Oman yksityisen palvelimen ollessa fyysisesti erotettuna muista käyttäjistä, voidaan taata huomattavasti parempi toimintavarmuus kuin muilla ratkaisuilla. Lisäksi kun käytössä on vain omien tarpeiden mukaiset sovellukset, niin virheellisesti toimivien sovelluksien mahdollisuus on erittäin pieni verrattuna muihin ratkaisuihin.

Väistämättä usean eri käyttäjän ympäristöissä (webhotellit ja virtuaalipalvelimet) on joissain tapauksissa mahdollista, että yksittäinen käyttäjä hidastaa tai jopa katkaisee hetkeksi palvelimen oikean toiminnan. Vaikka sitä pyritään estämään kaikin toimin, niin se on valitettavasti aina mahdollista. Omalla yksityisellä palvelimella näitä ongelmia ei ole.

Omalla yksityisellä palvelimella voidaan saavuttaa toimintavarmuus, jota ei ole mahdollista saavuttaa muilla ratkaisuilla.

Tietoturva

Omaan yksityiseen palvelimeen on ainostaan asiakkaalla itsellään pääsy eikä muut käyttäjät pääse palvelimelle kuten webhotellien ja virtuaalipalvelimien tapauksessa. Lisäksi omalla palvelimella olevien sovelluksien määrä on omiin tarpeisiin räätälöitynä huomattavasti pienempi kuin muissa ratkaisuissa. Näin ollen mahdolliset tietoturvariskit rajoittuvat huomattavasti pienempään määrään sovelluksia. Lisäksi omalla palvelimella voidaan käyttö ja pääsy rajoittaa omien tarpeiden mukaan, jolloin voidaan estää monet tietoturvariskit perustasolla.

Jaetuissa ympäristöissä samaan fyysiseen laitteistoon voi yhdistää useita eri käyttäjiä. Vaikka tiedot onkin näissä järjestelmissä toisilta käyttäjiltä näkymättömissä, niin joissain tapauksissa pääsy muiden tietoihin on kuitenkin mahdollista. Lisäksi muiden käyttäjien asentamien sovelluksien tietoturvariskit voivat vaikuttaa myös toisiin käyttäjiin. Myös yhteen käyttäjään kohdistuneet tietoturvaloukkauset voivat vaikuttaa merkittävästi toisten käyttäjien palveluun (esim. hidastamalla sitä tai jopa katkaisemalla sen hetkellisesti). Omalla yksityisellä palvelimella mitään näitä ongelmia ei ole.

Myös tietoturvaltaan oma yksityinen palvelin on täysin omaa luokkaansa muihin ratkaisuihin verrattuna.

Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Oman yksityisen palvelimen saatte meiltä erittäin edulliseen hintaan! Lisäksi kaikki sovelluksien asennukset sekä palvelimen ylläpidot onnistuvat myös erittäin kilpailukykyiseen hintaan.


PYYDÄ TARJOUS TAI KYSY LISÄÄ