Webhotellit | Domainit | Palvelimet | Tiedotteet | Asiakaspalvelu

Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä: Suncomet Tmi (1713503-2). Lisätietoja tai ohjeet henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden toteuttamiseksi saa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
  2. Rekisterin tarkoitus: rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, muiden viranomais- tai vastaavien rekisterien tietojen hoitoon sekä asiakaspalvelussa kyseessä olevan asiakkaan palvelemiseksi.
  3. Rekisterin sisältö: rekisterissä säilytetään asiakkaiden yhteystietoja sekä muita henkilö- ja tunnistetietoja, jotka ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa sekä asiakaspalvelussa.
  4. Tietojen luovutus: tietoja ei luovuteta säännöllisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- tai rikosasioissa.
  5. Rekisterin suojaus: rekisterin tiedot on suojattu vähintään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisterin tiedot ovat lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Rekisterin tietoja käsittelevät järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksilla. Rekisterin tietoja välittävät järjestelmät on suojattu sähköisillä varmenteilla. Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo henkilötietolain mukainen vaitiolovelvollisuus.
  6. Vakuutukset: rekisterinpitäjä on vakuuttanut käytetyt sähköiset varmenteet tietoturvaloukkauksen varalta sekä toimintansa henkilötietolain mukaisen taloudellisen vahingonkorvausvastuun varalta.